Investment Agency Property Advisor

Kinnisvara projektide juhtimine
Kinnisvaraalased konsultatsioonid
Kinnisvara investeeringute vahendus ja nõustamine
Varade opereerimise ja haldamise korraldamine

Uuemad uudised

Investment Agency Property Advisor osales 11-13. juunil Kaasanis toimunud Kinnisvarakongressil

OÜ Investment Agency Property Advisor (IAPA) osales 11-13. juunil Kaasanis toimunud XIX Venemaa Rahvuslikul Kinnisvarakongressil. Kongressi organiseerijaks oli Venemaa Kinnisvaramaaklerite Liit.

Kongressil osales üle 600 kinnisvaraspetsialisti erinevatest Venemaa regioonidest. Organisatoorsete küsimuste kõrval arutati tendentse Venemaa kinnisvaraturul täna ja võimalikke uusi suundi tulevikus.

IAPA partner Indrek Uudeküll esines kongressil ettekandega “Investeeringute mitmekesistamine – Venemaa ja Euroopa Liit, alternatiivid kinnisvarainvesteeringutes“ kus räägiti Baltikumi ja Eesti kinnisvarasse investeerimisest ning selle korraldamise põhimõttest.

Läbivaks teemaks kongressil oli kriisisituatsioonis toimetulek. Kinnisvaraettevõtted tunnetavad käesolevat kriisi otseselt - käibed on kukkunud kuni 50%. Arutati teemadel, kuidas langevas majanduses  leida võimalusi oma äri laiendada ja uusi projekte alustada. Kriisi süvenedes tekivad võimalused tasuvateks investeeringuteks, kuna kohati on kinnisvarahindade kukkumine väga suur (varade hinnad võivad langeda kuni kaks korda). Kriisi haripunkti ennustatakse 2015 sügisesse - talve.

Täpsem informatsioon: www.congressrgr.ru