Investment Agency Property Advisor

Kinnisvara projektide juhtimine
Kinnisvaraalased konsultatsioonid
Kinnisvara investeeringute vahendus ja nõustamine
Varade opereerimise ja haldamise korraldamine

Uuemad uudised

SeaGate eskiiskavand

Investment Agency Property Advisor OÜ (edaspidi IAPA) koostöös Arhitektuuribürooga PLUSS koostasid Suur-Lootsi 1, 1d ja 9 ja sellega piirnevale alale mahuka eskiislahenduse, mis oleks ühtlasi Narva-Jõesuu suurim terviklikult arendatud linnaosa.

Eskiisi eesmärgiks on täpsustada arengusuundi ja pakkuda välja üks võimalikest lahendustest, mida antud ala võiks võimaldada ning samuti on välja toodud potentsiaalsed arendusmahud, avaliku ala moodustumine ja inimeste võimalikud liikumisteed. Samuti on kaasatud ja planeeritud avatud  kasutusse sadamaala ning Veeteede ameti kinnistul asuv tuletorn, kui selle maa-ala üks tähtsamaid maamärke.

Antud eskiisi lahenduse järgi nähakse ette ala avamine mere poolt läbi planeeritava mereäärse promenaadi jätku, mis jõuab välja jõe äärsele sadamaalale ja sealt edasi linna kaini, kuhu Narva-Jõesuu linn on planeerimas sadamahoonet. 

Keset maa-ala on ette nähtud promenaadi, Suur-Lootsi  ja Vabriku tänavate ristumine, mis on ühtlasi suurimaks avalikuks alaks ja väljakuks, mille äärde on kavandatud selle piirkonna ärid ning muu aktiivsem tegevus.

Kokku on eskiisi järgne ehitusmaht lisaks 14-korruselisele SPA hotelli kompleksile ca  43 000 m2 pinda, sealhulgas ca 3000 m2 äripindasid kohvikutele, restoranidele ja muudele teenusepakkujatele ning sadam kuni 60-le alusele.

Eskiisi näeb siit: PDF
 

Investment Agency Property Advisor  OÜ juhatuse liige Mart Lee