Investment Agency Property Advisor

Kinnisvara projektide juhtimine
Kinnisvaraalased konsultatsioonid
Kinnisvara investeeringute vahendus ja nõustamine
Varade opereerimise ja haldamise korraldamine

Kinnisvarainvesteeringute vahendus ja nõustamine

Tihti võib tekkida vajadus täiendavaks projekti finantseerimiseks, mille puhul finantsasutused ei saa teid aidata. Samas on investoreid, kes soovivad osaleda mõnes kinnisvaraprojektis, jäädes igapäevases tegevuses passiivsesse rolli.

Me aitame kokku viia investorid ja huvitavaid projekte arendavad isikud, nõustades sealjuures huvitatud poolt, et leida sobilikke  ja mõlemaid pooli rahuldavaid lahendusi.