Investment Agency Property Advisor

Kinnisvara projektide juhtimine
Kinnisvaraalased konsultatsioonid
Kinnisvara investeeringute vahendus ja nõustamine
Varade opereerimise ja haldamise korraldamine

Kinnisvara projektide juhtimine

Paljudel juhtudel ei pea investorid vajalikuks ise igapäevaselt tegeleda oma kinnisvarainvesteeringute ja/või arenduste juhtimisega, vaid eelistavad tegeleda igapäevaselt oma põhitegevusega.

Kinnisvara projektide juhtimine võib toimuda nii projekti, kui ka ettevõtte kui terviku juhtimisena koos sellega kaasnevate tegevuste ning vastutusega.