Investment Agency Property Advisor

Kinnisvara projektide juhtimine
Kinnisvaraalased konsultatsioonid
Kinnisvara investeeringute vahendus ja nõustamine
Varade opereerimise ja haldamise korraldamine

Kinnisvaraalased konsultatsioonid

Lähtudes pikaajalisest kogemusest kaubanduskeskuste, büroo- ning tootmishoonete arendamisel, pakume konsultatsioone uute hoonete planeerimisel, kontseptsiooni välja töötamisel, arendustegevuse planeerimisel, finantseerimise korraldamisel jne.

Tänaseks on paljud hooned seoses transpordiskeemi, konkuretsi või muu sarnase keskkonna muutuse tõttu ebaefektiivsed või muutunud mittetoimivaks varaks. Tihti tõstatub küsimus: Kas muuta vara kontseptsioonilist lahendust või leida varale hoopis uus ja parem kasutusotstarve?

Me nõustame Teid vara parima kasutuse määramisel ja selle elluviimise kavandamisel.